Styrelsen

Föreningens styrelse består av 6 medlemmar. Under en säsong har vi cirka 10 protokollförda möten.

Ordförande: Stellan Jeanson
Sekreterare: Benny Olofsson
Kassör: Gunnar Axelsson
Ledamöter: Bo-Göran Ek
Torbjörn Karlsson
Suppleant: Fredrik Wendel