BTK Wartas Nyårshandikapp

Välkommen till BTK Wartas Nyårshandikapp!

Spelform: Poolspel med därpå följande slutspel. Tävlingen spelas i handikappform där handikapp sätts av tränartruppen.

Deltagare: Samtliga medlemmar i BTK Warta. Föräldrar är extra varmt välkomna.

Startavgift: 20 kr per deltagare för inköp av priser mm. Betalas vid närvarokontroll

Datum: torsdag den 29 december

Tid: Start kl. 16.30. Vid stort deltagarantal får vi starta tidigare.

Plats: Kyrkbyhallen

Anmälan: Senast 20 december på lista i lokalen

Träning: Vi kommer att hålla ”Öppethus”-träning inför turneringen enl. nedan: Tisdag 27/12, 1730-1900

Anmälan: Till info@warta.nu eller på anslag i hallen

This entry was posted in nyheter, ungdomspingis. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *